Oppfinneren ser du på NRK torsdager kl. 19.45 eller NRK.no

Velkommen til Erik Alfreds eventyrlige verden.

Under mottoet «Gjenfortrylle verden» vil han skape et selvforsynt, mekanisk paradis for seg og familien.

I spektakulære omgivelser lager de det meste selv. Men selv en tusenkunstner må noen ganger ha hjelp, og erfarne eksperter tilkalles. Vi følger arbeidet og livet på gården over fire årstider der et hvert problem fører til en ny morsom og magisk oppfinnelse.

Nyheter

Handverksfabrikken

Handverksfabrikken ble bygget på dugnad våren 1920, og fikk installert de mest moderne maskiner bygda hadde sett. Fabrikken gav kjærkomne arbeidsplasser i en vanskelig tid og ble en sentral instistusjon i bygda.

Industri eventyret varte til 1956, men da var det ugjenkallelig slutt. Fabrikken ble stående gjemt og glemt, helt til Erik Alfred fant den og ga den nytt liv.  Det som startet som et symbol på den fantastiske fremtiden, er nå blitt et bilde på den magiske fortiden.

Nå sviver de gamle maskinene og fabrikken skal på ny få gjenfortrylle verden gjennom skaperglede, godt håndverk og leken oppfinnsomhet.

 

–  jeg viste tidlig at når jeg ble stor skulle jeg bli oppfinner! Erik Alfred

Oppfinneren

Erik Alfred kommer fra en familie med lange håndverkstradisjoner. De er han opptatt av å ta vare på, og han brenner for kvalitetshandverk, tradisjoner, råmatrialer og bærekraft.

Mest av alt er likevel Erik Alfred nyskapende og kreativ. Erik Alfred er nemlig en vaskeekte Oppfinner!

Nå  har han satt seg som mål å gjenfortrylle verden gjennom skaperglede, godt håndverk og kreativitet.  – Det må jo være litt magisk!

Gardsprosjektet

Under mottoet «Gjenfortrylle verden» bygger Erik Alfred sitt eget selvforsynt, mekanisk paradis, hvor målet er å kombinere det gamle og det nye, selvberging og teknologi, kunst og kultur så det kan bære i generasjoner.

Nå skal han hente materialer i skogen, fikse tømmersaga og sette i stand husene. Dyrke opp jordene, holde husdyr og dyrke egen mat. Bygge taubane til huset, telefonlinje med sveivetelefon, og konstruere et lite kraftverk i bekken, med et stort overfallsvannhjul.

Og innimellom tegner Erik Alfred på et magisk tilbygg på huset. Med hemmelige rom, en bibliotekgrue over 2 etasjer med mekaniske bokhyller, et kjøkken med en dampdrevet frokostmaskin. -Og øverst på toppen et staselig eventyrtårn for barna, bygd av handhugde bjelker og krokvekster.

Et sted hvor tanken er fri, ideer skapes og drømmer blir til virkelighet.